OpenBekendmakingen
Wat is 'OpenBekendmakingen'?
'OpenBekendmakingen' is een open source oplossing voor bekendmakingen op internet via de nieuwste standaard. 'OpenBekendmakingen' heeft een koppeling naar overheid.nl (ipm 4.01).

'OpenBekendmakingen' blinkt uit door eenvoud, gebruiksgemak en de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling (NORA). Hierdoor is 'OpenBekendmakingen' gemakkelijk in te passen in bestaande systemen en processen.
Open Source?
Waarom open source software voor de overheid aanbevelenswaardig is leest u bij de NOIV . Deze beweging is jaren geleden in gang gezet door de motie Vendrik . Het nut van open source wordt inmiddels breed erkend, zie bijvoorbeeld het Manifest open overheid .
Voor wie?
OpenBekendmakingen kan gebruikt worden door Gemeenten, Provincies en Waterschappen.
Door wie?
'OpenBekendmakingen' is gefinancierd door REM Automatisering in het kader van haar social return programma. De OpenBekendmakingen Ontwikkelgroep werkt in hui bij REM Automatisering in Amsterdam. Het team heeft ruime ervaring met ontwikkelen van software voor overheden. Iedereen die 'OpenBekendmakingen' gebruikt kan lid worden van de gebruikersgroep en meebeslissen over verdere ontwikkeling.

Meer weten?
Onder het kopje 'demo' vindt u schermafbeeldingen en een live demo. Of ga direct naar de downloads. E-mail: info@openbekendmakingen.nl